Bruk Pressen 3.0

695,00 kr

Produktdetaljer:
Antall sider:
613
Format: 18 x 24
Pris: 695,-
Leveringstid: 2-4 dager
ISBN: 978-82-93234-00-5

”Den beste boken som er skrevet på norsk om dette emnet.”
Dagens Næringsliv

«Bruk Pressen er standardverket om informasjonsrådgivning i Norge»
Berly Lund Grønning, daglig leder i Dinamo PR, tidligere komm.direktør i Telenor og leder av Kommunikasjonsforeningen

Kategori:

Beskrivelse

Beskrivelse

«Bruk Pressen 3.0» er både et oppslagsverk og en praktisk manual i presserelatert PR. Boken gir en komplett oversikt over alt du har nytte av å vite før, under og etter møter med journalister. Flere hundre caseeksempler utdyper bokens anbefalinger.

Sentrale temaer er:

  • Hvordan maksimere sjansen for positiv omtale i papiraviser, nettaviser, TV, radio, ukeblad, magasiner, fagblad og tidsskrifter
  • Hvordan redusere omdømmeskadelig pressedekning når du har en vanskelig sak

«Bruk Pressen 3.0» er skrevet for deg som ønsker et faglig fortrinn i konkurransen om redaksjonell oppmerksomhet, og i håndteringen av omdømmeskadelige saker og kriser. Boken er et verdifullt verktøy for ledere, talspersoner og PR-arbeidere i privat og offentlig sektor.

Klikk her for å se bokens innholdsfortegnelse
Kjøp «Bruk Pressen 3.0» og «Mediekuppet» samtidig og få «Mediekuppet» for kun kr. 95 (bokhandlerpris kr. 595)! Tilsammen kr. 795.
Les mer om tilbudet her

 

 

 

 

 

 

Bestiller du «Bruk Pressen 3.0», tilbyr vi deg 63 % rabatt på de fire bøkene «Mediekuppet», «God PR», «Slik skriver du for nett»og «PR-tips». Du betaler da kr. 595,- for disse fire bøkene (bokhandelpris kr. 1 614). For bokpakken på fem bøker, betaler du kr. 1 290 (pluss porto kr. 150,-) for bøker som i bokhandelen koster kr. 1 985,-.
Les mer om tilbudet her

Sagt om Bruk Pressen 1 og 2

”Den beste boken som er skrevet på norsk om dette emnet.”

Dagens Næringsliv

”En gavepakke til norsk næringsliv!”
Ervin Kohn, adm. direktør i Lifeboks

”Bruk Pressen er standardverket om informasjonsrådgivning i Norge”
Berly Lund Grønning, daglig leder i Dinamo PR, tidligere komm.direktør i Telenor og leder av Kommunikasjonsforeningen

”En sikker investering for alle som ønsker å utvikle og forbedre sin pressekontakt – og hvem vil ikke det?”
Vidar Ullenrød, PR-rådgiver og tidligere komm.direktør i Jotun, Coop og Storebrand

”En svært viktig publikasjon. Det finnes ingen konkurrent på markedet, hverken i kvalitet eller omfang.”
Lennart Hovland, PR-rådgiver, tidligere komm.direktør i NHO

”Full av relevant stoff og enkelt og lettfattelig skrevet. En svært god bok om dette emnet.”
Gunnar Stavrum, sjefredaktør i Nettavisen

”Boken anbefales varmt av alle som har behov for å håndtere mediene.”
Kommunikasjon, Kommunikasjonsforeningens medlemsblad

”En svært viktig bok for ledere i mindre og mellomstore bedrifter for å dyktiggjøre seg i forhold de møter oftere og oftere.”
Per Inge Hjertaker, adm. direktør i Headvisor, tidligere leder for Kommunikasjonsforeningen

”En usedvanlig grundig bruk som tar for seg alle tenkelige sider av presserelatert PR-arbeide. Boken gir et meget positivt inntrykk.”
Tor Viksveen, tidligere sjefredaktør i NTB og kommunikasjonsdirektør i Alcatel STK

Forord

Tredje utgave av Bruk Pressen er skrevet for særlig to grupper: PR-studenter og profesjonelle kilder. De siste inkluderer alle med jobb eller verv der presseomtale kan gi en fordel, men også der journalister kan konfrontere deg i omdømmeskadelige saker.

Målet har vært å lage et fullstendig oppslagsverk og en praktisk håndbok i presserelatert PR. For å gi en komplett oversikt over alt du kan ha nytte av å vite før, under og etter møter med journalister, er «Bruk Pressen 3.0» blitt en omfangsrik og detaljert bok. Den speiler at fagområdet er blitt mer komplekst, og at mange forhold må tas hensyn til for å gjøre en maksimalt god jobb. Nesten all tekst er nyskrevet.

Enkelte gjentagelser og mange kryssreferanser har vært nødvendig. Men derfor trenger du heller ikke lese alt, eller lese kapittel for kapittel for å ha utbytte av boken. Dens struktur og måte å presentere informasjon og råd på, er utviklet for å muliggjøre hurtiglesning. Du skal slippe å lese store tekstblokker for å fastslå om noe er nyttig eller ikke. Innholdsfortegnelsen og stikkordregisteret er greie veivisere. Mange av de viktigste rådene er markert med hake i margen.

Boken omfatter samtlige kategorier av presseorganer, og et stykke på vei også sosiale medier. Håndtering av omdømmeskadelige saker og krisesituasjoner er PR-arbeideres største utfordring, og derfor prioritert høyt. Beste vern i slike saker finner du i presseetikken, som behandles utførlig. Andre sentrale temaer er utvikling og «innsalg» av saker med nyhets- og interesseverdi, intervjuforberedelser og -teknikk, og riktig bruk av ulike PR-verktøy. En rød tråd er at du ved å tilføre informasjonssubsidier og tilpasse deg redaksjoners spilleregler og behov, øker sjansen for å lykkes med presserelatert PR.

Journalistiske og redaktørstyrte medier er fortsatt vår viktigste arena for informasjon, debatt og kritikk. Forhåpentlig kan boken bidra til en bedre forståelse både av journalistenes og de profesjonelle kildenes roller, premisser og metoder. I så fall vil den også gjøre det lettere for pressen å utføre sitt samfunnsoppdrag og for kildene å bruke pressen på en god og etisk riktig måte.

For mange borgere og for virksomheter i så vel privat som offentlig sektor er det både i et demokratisk og forretningsmessig perspektiv viktig å kunne bruke pressen og få slippe til i denne effektive, men samtidig så problematiske og risikofylte kanalen. Det styrker demokratiet og vår markedsøkonomi at flere blir flinkere til å fortelle sine historier her.

De sterkeste kildegruppene har i dag ansatt eller leier inn eksperter på presserelatert PR. På lang sikt kan dette bidra til at slike grupper får en uforholdsmessig stor innflytelse på pressens dekning av samfunnslivet. Den kunnskap og erfaring PR-arbeidere benytter seg av for å nå frem i pressen, bør derfor gjøres tilgjengelig for alle på en rimelig måte, for eksempel i form av en bok.

Endring og utvikling forventes å prege pressen og derfor også fagfeltet presserelatert PR i årene som kommer. På nettstedet PRforlaget.no under menyknappen Oppdateringer vil det bli lagt ut tekster som søker å fange opp dette.

Anders Cappelen

Forfatteren

Anders Cappelen Anders Cappelen har vært journalist i Aftenposten, forlagssjef i Hjemmet/Egmont, PR-rådgiver i Woldsdal & Partnere/JKL og PR-ansvarlig i TraceTracker. Han er siviløkonom fra NHH, og arbeider i dag som PR-rådgiver, medietrener, foredragsholder og kursleder.

Cappelen er en av Norges fremste eksperter på kilders presseetiske rettigheter, og har vunnet en rekke klagesaker i Pressens Faglige Utvalg for klienter som har vært utsatt for pressens maktmisbruk.

Du finner mer informasjon på AndersCappelen.no